Vanaf medio maart 2024 brengen we enkele updates uit die de prestatie-indicatoren verbeteren die u ziet bovenaan de 'portefeuille' pagina in uw app. Dit artikel legt deze veranderingen uit.


9 maart 2024 - Wat is er veranderd?

Een belangrijke verandering die we hebben doorgevoerd op 9 maart 2024, is hoe de 'Altijd' indicator bovenaan het scherm van uw portefeuille wordt berekend. Dit cijfer gaf voorheen het brutobedrag weer van uw hele account. Op basis van gebruikersfeedback merkten we op dat dit cijfer vaak werd geïnterpreteerd als het nettobedrag. Om deze reden en om transparanter te zijn, hebben we deze indicator gewijzigd om het nettobedrag van uw gehele account weer te geven. Dit cijfer kan daarom iets dalen, afhankelijk van de kosten die u heeft betaald.


Deze veranderingen hebben geen invloed op de totale waarde van uw account, en BUX brengt geen extra kosten in rekening. De verandering past alleen uw ‘Altijd’ prestatie-indicator aan, die nu een nauwkeurige weergave geeft van uw netto winst of verlies op uw gehele account.


Oude formule: Accountwaarde - (stortingen - opnames) + kosten

Nieuwe formule: Accountwaarde - (stortingen - opnames) - (kostenbasis overdracht in - kostenbasis overdracht uit)


De 'altijd' metriek op iOS. (Android ziet er iets anders uit)