Als inwoner van Belgie, moet je belasting betalen op beurstransacties (TST). Op dit moment kan BUX dit niet voor je doen, maar vanaf 1 December 2022 kunnen wij dit wel voor je doen. Dit betekent dat u voor alle transacties die vóór 1 December 2022 zijn gedaan, deze informatie zelf moet aanleveren. De aangifte moet worden ingediend en de belasting betaald, uiterlijk op de laatste werkdag van de tweede maand volgend op de maand waarin de transactie is verricht. Dat betekent dus dat alle transacties in november 2022 uiterlijk op 31 januari 2023 moeten zijn betaald en aangegeven.  Dit kan een beetje ingewikkeld lijken, dus we willen het u zo gemakkelijk mogelijk maken.


Wat is de TOB?

Als inwoner van België ben je verplicht om belastingen te betalen op iedere transactie van een Belgisch of buitenlands aandeel. Dit wordt ook wel de taks op beursverrichtingen (TOB), beurstaks of ‘taxe sur les opérations de bourse’ genoemd.

 

Hoe wordt de TOB berekend? 

Deze belasting wordt berekend als een percentage van de totale prijs van de uitgevoerde orders. 


 • Het belastingtarief is 0,12% voor ETF's (maximaal € 1300).
 • Het belastingtarief is 0,35% voor aandelen (maximaal 1.600 euro).
 • Het belastingtarief voor gereglementeerde vastgoedaandelen bedraagt 0,12% (maximaal 1.300 euro).
 • Het belastingtarief wanneer een van de compartimenten van de ETF in België is geregistreerd, bedraagt 1,32% (maximaal 4000 euro).


Wat kan BUX doen om me te helpen?

BUX stuurt elke maand een overzicht van de orders die je hebt uitgevoerd en hoeveel belasting je hierop moet betalen. Ook vertelt dit document hoe je de belasting moet betalen.

Wanneer betaal ik de belasting?
De belasting moet aangegeven en betaald zijn vóór de laatste werkdag 2 maanden na de uitvoeringsdatum van de transactie(s). Bij extra vragen kun je altijd de verantwoordelijke autoriteiten contacteren (e-mail: CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be).


BUX stuurt je iedere maand een overzicht. Het enige wat jij hoeft te doen is dit document afdrukken, invullen, ondertekenen en vervolgens e-mailen naar CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be


Let op: de aangifte is je eigen verantwoordelijk. BUX kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 


Hoe vul ik het formulier in?

→ In de hoofdtitel AANGIFTE VAN DE TAKS OP DE BEURSVERRICHTINGEN VOOR DE MAAND ……./…..... EN DE MAAND ……./……...  vul je de maanden in waarop je de belasting moet betalen (je kan betalen per 2 maanden)


→  Bij het eerste onderdeel ‘Identificatie van de aangever’ vul je het volgende in: 

 • Je ‘nationaal nummer of ondernemingsnummer’: dit is je rijksregisternummer (het 11-cijferige nummer op de achterkant van je identiteitskaart)

 • Je achternaam en voornaam + aanduiding (in dit geval ‘ordergever’)

 • Het adres waar je bent ingeschreven→ Het tweede onderdeel ‘Berekening van de taks zonder plafond’:

Je vindt alle benodigde informatie voor dit onderdeel in het ‘TOB overzicht’-document dat wij je toesturen. 

 • Als je ETF’s hebt verhandeld, vul je op de regel van 0,12% het aantal transacties + de belastbare grondslag + het bedrag van de taks in. 

 • Als je aandelen hebt verhandeld, vul je op de regel van 0,35% het aantal transacties + de belastbare grondslag + het bedrag van de taks in. 

 • Ten slotte vul je het totale bedrag van de verschuldigde taks zonder plafond in.


Je hoeft de rest van het document niet in te vullen als je alleen handelt via BUX. Mogelijk moet je andere onderdelen invullen als je bij andere brokers beleggingen hebt. Wij raden je aan om een belastingadviseur te contacteren voor hulp.


→ Onderteken het document.


→ Verstuur het ingevulde document naar CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be.


→ Het verschuldigde bedrag aan taks moet je overmaken naar dit rekeningnummer:

 • IBAN: BE39 6792 0022 9319

BIC: PCHQ BE BB


Het aangifteformulier vind je hieronder:: 


We hopen je hiermee geholpen te hebben.

Meer informatie vind je op https://financien.belgium.be/Bij extra vragen kun je gerust ons support team contacteren via de chat!


Let op: vanaf 1 December zullen we dit proces automatiseren. Hier zijn de details:


 • Vanaf 1 December houden wij automatisch de specifieke percentages van de (bovengenoemde) koop- en verkooporders in.
 • Wij dienen de taks maandelijks in en betalen deze. 
 • De taks geldt ook voor je bestaande Spaarplannen. Je vindt het nieuwe bedrag in het overzicht van je Spaarplan en in je maandelijkse herinnering voordat je Spaarplan wordt uitgevoerd. Mocht je een terugkomende storting hebben aangemaakt vanuit je bank, vergeet deze dan niet bij te werken. 
 • Er verandert verder niks voor de kosten van BUX en van je Spaarplan, dit geldt alleen voor de prijs van je order.
 • Het maximale bedrag dat je aan taks kunt betalen per transactie is €1300 voor ETFs en €1600 voor aandelen. 
 • Als je de BUX app niet update, dan klopt de totale prijs van je order niet. Je ziet de taks niet terug in je orderoverzicht, echter wordt dit wel ingehouden. Het ex-ante rapport laat wel de correcte gegevens zien, ook als je de app niet hebt geüpdate.