Vanaf april 2023 ontvangen BUX-klanten 2,01% rente per jaar over hun niet-geïnvesteerde cash saldo (tot € 25.000). Deze rente compensatie wordt per kwartaal uitbetaald, met terugwerkende kracht over het voorgaande kwartaal. De rente wordt binnen de eerste 2 weken van het nieuwe kwartaal uitbetaald en komt bij jouw cash saldo erbij.