In de BUX app bieden we je informatie over elk aandeel om je te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Hier is een beschrijving van wat de termen betekenen:

 

52 weken laag-hoog


Wat is het? De hoogste en laagste prijs die een asset heeft aangenomen over de periode van de afgelopen 52 weken. Dit gaat over de dagelijkse slotkoers.


Hoe te gebruiken? Beleggers kunnen deze maatstaf gebruiken om te bekijken hoe volatiel een aandeel is geweest over het afgelopen jaar. Dit kan helpen om te beslissen hoeveel risico de belegger wilt nemen.


Marktkapitalisatie


Wat is het? Dit is de waarde van een bedrijf. Dit bereken je door de prijs van het aandeel te vermenigvuldigen met het aantal uitstaande aandelen. Bijvoorbeeld, een bedrijf welke 20 miljoen uitstaande aandelen heeft met een waarde van elk $100, heeft een marktkapitalisatie van $2 biljoen.


Hoe te gebruiken? Beleggers kunnen dit gebruiken om snel te zien hoeveel een bedrijf waard is en dit te vergelijken met andere bedrijven.


EPS (earnings-per-share)


Wat is het? Dit is een manier om de winstgevendheid van het bedrijf te meten. EPS staat voor ‘Earnings per Share’. Dit zijn de verdiensten per aandeel. Het is een ratio van de totale winst van het bedrijf, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.


Hoe te gebruiken? Beleggers kunnen de EPS gebruiken om te bepalen hoe winstgevend een bedrijf is en of dit verandert met de tijd. 


P/E ratio (koers-winstverhouding)


Wat is het? Met de P/E-ratio kan je uitzoeken of een bedrijf onder- of overgewaardeerd is. Het vergelijkt de prijs van een aandeel van een bedrijf met de winst die het bedrijf maakt. De P/E-ratio wordt berekend door de prijs van het aandeel te delen door de verdiensten per aandeel (earnings per share). 


Hoe te gebruiken? Beleggers kunnen de P/E-ratios van bedrijven binnen een industrie vergelijken om uit te zoeken of een bedrijf onder- of overgewaardeerd is. 


Kwartaalcijferdatum


Wat is het? Dit is de datum waarop het volgende financiële rapport van een bedrijf verschijnt (vaak eens in het kwartaal of eens in het jaar). 


Hoe te gebruiken? Beleggers kunnen deze data bijhouden zodat ze goed op de hoogte blijven van de winst en omzet van bedrijven waarin ze aandelen bezitten.


Opbrengst


Wat is het? De totale hoeveelheid geld die een bedrijf heeft gegenereerd door het verkopen van goederen of leveren van services. Let op, dit is iets anders dan de winst. De winst is de opbrengsten van een bedrijf min de uitgaven. 


Hoe te gebruiken? Beleggers kunnen bekijken of de opbrengsten stijgen of dalen met de tijd en met welk percentage deze stijgen of dalen. Zo kan de opbrengst worden vergeleken met andere bedrijven. Dividend


Wat is het? ‘Dividend’ in de BUX app verwijst naar het dividend per aandeel (DPS). Dit cijfer laat zien hoe veel dividend een bedrijf uitbetaalt per aandeel. 


Bijvoorbeeld, wanneer de DPS € 0,50 is, zal je € 0,50 krijgen (hierover wordt voorheffing ingehouden, dus het bedrag dat je ontvangt kan lager zijn) voor elk aandeel dat je van dat bedrijf bezit wanneer het dividend wordt uitbetaald. Dit wordt berekend door het totale uit te keren dividend te delen door het aantal uitstaande aandelen.


Hoe te gebruiken? Beleggers kunnen kijken naar de DPS om vast te stellen hoeveel inkomsten ze kunnen krijgen uit het dividend van een aandeel. Uiteraard zijn toekomstige dividenden niet gegarandeerd.

 

Dividendrendement


Wat is het? Dit percentage laat zien hoe veel dividend een bedrijf elk jaar uitbetaalt ten opzichte van de aandeelprijs. Dit wordt berekend door het dividend te delen door de prijs van het aandeel.


Hoe te gebruiken? Beleggers kunnen het dividendrendement gebruiken om bedrijven te vinden die een hoog percentage van de winst als dividend uitkeren. Dit hoeft natuurlijk niet per se te betekenen dat het een goede investering is.

 

Ex-dividenddatum


Wat is het? Dit is de datum waarvoor beleggers aandelen van een bedrijf moeten bezitten om in aanmerking te komen voor de volgende dividenduitkering. 


Hoe te gebruiken? Wanneer je in aanmerking wil komen voor de volgende dividendbetaling van een bedrijf, moet je een aandeelhouder zijn voor de ex-dividenddatum. Wanneer je de aandelen koopt op of na deze datum, zal je de volgende dividenduitkering niet ontvangen.


Dividendfrequentie


Wat is het? Dit is simpelweg de frequentie waarmee een bedrijf dividend uitkeert. Dit kan bijvoorbeeld eens in het kwartaal zijn, eens in het halfjaar of eens in het jaar. 


Hoe te gebruiken? Beleggers kunnen naar de dividendfrequentie kijken om te bepalen wanneer ze precies dividend zullen ontvangen.