(Opgelet: BUX geeft geen belastingadvies. Voor meer details over lokale belastingregels en hoe je je belastingaangifte doet, raden we altijd aan om advies te vragen bij de Federale Overheidsdienst Financiën of om onafhankelijk advies te zoeken bij een belastingadviseur.)

Als je dividend ontvangt van een bedrijf, dan moet je belastingen betalen aan het land dat die dividenden genereert. Deze belasting wordt door BUX al ingehouden voordat je het dividend in de app ontvangt. Belgische gebruikers moeten echter ook in eigen land dividendbelasting betalen (‘roerende voorheffing’ of RV). Deze belasting van 30% geldt voor dividend die je ontvangt van Belgische en buitenlandse vennootschappen. De belasting is echter alleen van toepassing wanneer je jaarlijks meer dan 800 euro dividend ontvangt. Om deze reden moet je het ontvangen bedrag aan dividend op je jaaroverzicht vermelden.

Hoe werkt dit?

Als je als gebruiker 1 euro aan dividend krijgt van een Nederlands bedrijf, moet je 15% dividendbelasting betalen aan Nederland, wat betekent dat je 1 euro x 0,85 = 0,85 euro ontvangt in de app.

Als dit nettobedrag (het dividendbedrag na aftrek van de buitenlandse bronheffing) nog altijd binnen het jaarlijkse belastingvrije bedrag van 800 euro ligt, mag je deze 0,85 euro houden.

Als je met dit dividend het jaarlijkse belastingvrije bedrag van 800 euro overschrijdt, moet je 30% extra belasting betalen op je verdiende dividend.

Bijvoorbeeld:

Je woont in België en je ontvangt 1 euro aan dividend van een Nederlandse vennootschap. Je betaalt dus 15% aan buitenlandse bronheffing en houdt 0,85 euro over. De 85 eurocent ontvang je van BUX, maar bij je jaarlijkse belastingaangifte moet je hierop nog eens 30% roerende voorheffing betalen. Zo zal je bij je jaarlijkse belastingaangifte gevraagd worden om 0,85 euro x 0,30 = 0,255 euro te betalen aan de Belgische staat.

Betaling: jaarlijks bij je belastingaangifte. Om de berekening van het dividendbedrag te vergemakkelijken, sturen wij je aan het begin van elk jaar een overzicht per e-mail.


Opgelet: deze belasting staat los van de TOB. Voor de TOB sturen we elke maand een overzicht, en de TOB moet je elke 2 maanden aangeven. Je vindt meer informatie over de TOB in onze FAQ.