De prijs van cryptocurrencies wordt beïnvloed met elke transactie die wordt voltooid. De prijs wordt bepaald door de vraag. Wanneer de vraag groot is van de kopers, dan zal het de waarde van de digitale munt doen stijgen. En omgekeerd, wanneer de vraag laag en het aanbod hoog is, zal de waarde dalen. Hierdoor kan de prijs van cryptocurrency per minuut zeer vaak veranderen, en kan de prijs drastisch veranderen wanneer vraag en aanbod overladen wordt.


Er zijn altijd twee prijzen van toepassing: de ‘bid’, dat is de prijs die de beste koper er voor bereid is te betalen, en de ‘ask’ , dat is de prijs die de beste verkoper wil ontvangen voor het verkopen van zijn cryptocurrency. 


Andere factoren die de prijs van een cryptomunt kunnen beïnvloeden zijn onder andere het ‘level of utility’ - dit is hoe bruikbaar een coin/token is. Een ander voorbeeld is het proces hoe nieuwe munten worden uitgegeven, zoals door middel van ‘mining.’ Als een vastgesteld aanbod al in circulatie is of dat nieuw aanbod gelimiteerd is, kan voor een opwaartse prijsspiraal zorgen wanneer de vraag hoog is. 


De uiteindelijke prijs op het moment van het plaatsen van een order kan worden bepaald door een combinatie van factoren, zoals de liquiditeit en de volatiliteit van de markt of de omvang van de order.